• Max --ºC Min --ºC

Reserveringen

  • Staanplaats
  • Bungalow

Naam *

Achternaam *

Paspoortnummer *

Adres *

Postcode *

Stad *

Telefoon *

Land *

Email *

Begindatum*

Einddatum *

Volwassen *

Kids (2-10 jaar)

Staanplaats
 Staanplaats voor tent Staanplaats voor caravan Staanplaats voor camper

Maatregelen Tent
 Klein Medium Groot

Maatregelen caravan
 Klein Medium Groot

Maatregelen camper
 Klein Medium Groot

Extra
 Extra auto Elektriciteit Extra tent

Commentares reservering

U stemt in met het privacybeleid en de wettelijke kennisgeving
 van Camping Moby Dick


In overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016:
Verantwoordelijke voor de behandeling: CAMPING MOBY DICK
Purpose: Pre-Reserve
Legitimatie: toestemming van de belanghebbende.
Ontvangers: de gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Tijd om de gegevens te bewaren: de gegevens worden bewaard totdat ze noodzakelijk zijn in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verzameld of, in voorkomend geval, gedurende de wettelijk vastgestelde tijd.
Rechten van de geïnteresseerde personen: u hebt recht op toegang tot de gegevens, rectificatie, schrapping, verzoek om meeneembaarheid, verzet tegen de behandeling en vraagt om de beperking. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke persoon op het punt "Verantwoordelijk voor de behandeling" van de juridische of politieke kennisgeving van deze webruimte.
Vertaald door Google vanuit het Spaans